CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp đầu tư tại KCN

  • Miễn thuế 2 năm đầu
  • Giảm 50% trong 4 năm tiếp theo
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ 01/01/2016 là 20%

Đối với các dự án đầu tư mới thuộc những lĩnh vực sau thì đượcáp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo ( theo Điều 15 , 16  tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;
  • Dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: Sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải;

Thuế xuất khẩu và nhập khẩu:

Miễn thuế nhập khấu hàng hóa để tạo tài sản cố định:

  • Thiết bị, máy móc
  • Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy
  • Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng
  • Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc
  • Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được

Thuế suất thuế xuất khẩu 0% đối với sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

Miễn hoàn toàn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoà

Hotline: 0337683542
SMS: 0337683542 Message facebook Zalo: 0337683542