VĂN BẢN & THỦ TỤC

KCN Nam Cầu Kiền cam kết hỗ trợ, đồng hành và tư vấn miễn phí cho các Nhà đầu tư các văn bản và thủ tục triển khai dự án tại KCN:

1. Thủ tục trước đầu tư

 • Bước 1: Tìm hiểu thông tin về dự án và quyết định vị trí Khu đất thuê
 • Bước 2: Ký kết MOU thuê lại đất trong KCN Nam Cầu Kiền
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư cho dự án (GCNĐKĐT)
 • Bước 4: Thực tiện thủ tục thành lập doanh nghiệp (GCNĐKDN)
 • Bước 5: Ký kết HĐTLĐ chính thức

2. Thủ tục sau đầu tư

 • Bước 1: Nhận bàn giao đất
 • Bước 2: Xin phê duyệt Đánh giá tác động môi trường/xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Bước 3: Xin cấp GCN thẩm duyệt thiết kế PCCC
 • Bước 4: Xin cấp Giấy phép xây dựng
 • Bước 5: Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bước 6: Xin nghiệm thu xác nhận công trình hoàn thành
 • Bước 7: Xin cấp GCN nghiệm thu PCCC
 • Bước 8: Xin cập nhật Quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất

3. Tiến trình đầu tư tại KCN Nam Cầu Kiền

Các thông tin chi tiết về các hồ sơ, thời gian thực hiện các thủ tục, các quy định khi thuê lại đất trong KCN Nam Cầu Kiền, các thủ tục khi triển khai dự án trong KCN (khai báo nhà thầu, thủ tục đấu nối, bàn giao đất, …) xin vui lòng xem trong file đính kèm.

NỘI QUY KHU CÔNG NGHIỆP

Nội quy này được áp dụng cho các Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là KCN) bao gồm nhưng không giới hạn Nhà thầu thi công xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức thuê tại KCN, các đơn vị cung cấp dịch vụ trong KCN,….(sau đây gọi tắt là Bên thuê). Trong mọi trường hợp, Nội quy Khu công nghiệp sẽ được điều chỉnh bất cứ lúc nào khi cần thiết. Bên cho thuê (trong phạm vi Nội quy này gọi là Chủ đầu tư KCN) sẽ cập nhật và thông báo đến Bên thuê bằng văn bản.

Tải tài liệu tại đây

NỘI QUY QUẢN LÝ NHÀ THẦU, ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN

Nội quy này được áp dụng cho cho các nhà thầu thi công, cung cấp các dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các hạng mục công trình trong phạm vi Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là KCN) bao gồm nhưng không giới hạn Nhà thầu thi công xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức thuê tại KCN, các đơn vị cung cấp dịch vụ trong KCN,….(sau đây gọi tắt là nhà thầu). Trong mọi trường hợp, Nội quy quản lý nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ được điều chỉnh bất cứ lúc nào khi cần thiết, Chủ đầu tư KCN sẽ cập nhật và thông báo đến nhà thầu. Trước khi tiến hành thi công, các đơn vị nhà thầu phải đảm bảo đã được đọc, hiểu toàn bộ nội dung và ký bản cam kết chấp hành nội quy quản lý nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ KCN Nam Cầu Kiền .

Tải tài liệu tại đây

 

9/10 240 bài đánh giá
0225.3645365
messenger icon